De VN eist dat landen LGBT-rechten waarborgen ondanks pandemie

De Verenigde Naties dragen landen op om Covid-19 niet als excuus te gebruiken om kwesties omtrent LGBT-rechten te vermijden, of in ergere gevallen te omzeilen. Ook moeten de landen er bewust van zijn dat de LGBT’ers in deze pandemie bijzonder kwetsbaar kunnen zijn en worden ambtenaren geacht deze groep niet te discrimineren. Deze instructies zijn afkomstig van Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Dat meldt Gay Star News. Bachelet refereert onder andere naar Hongarije, waar de noodtoestand zou worden misbruikt om transgender personen te verhinderen bij het wettelijk aanpassen van het geslacht in officiële documenten zoals paspoorten en rijbewijzen. Tevens waarschuwt Bachelet voor “een toename van homofobe en transfobe retoriek”. Ze zegt: “LGBTI-mensen hebben eerder de schuld gekregen van rampen, zowel door de mens veroorzaakte als natuurlijke rampen, en er zijn verspreide berichten waarin dit gebeurt in de context van de COVID-19-pandemie.” Meerdere religieuze leiders hebben uitspraken gedaan waarin LGBT’ers de schuld krijgen van de huidige pandemie.  

Ze benadrukt verder dat huiselijk geweld toeneemt en vooral tegen LGBT-jongeren: “Vanwege thuisblijvers zitten veel LGBTI-jongeren opgesloten in vijandige omgevingen met niet-ondersteunende familieleden of medebewoners. Dit kan hun blootstelling aan geweld vergroten, evenals hun angst en depressie.”

Het bericht voor alle landen namens de VN is duidelijk “Gezien de overbelaste gezondheidsstelsels kan de behandeling van LGBTI-mensen worden onderbroken of een lagere prioriteit krijgen, waaronder hiv-behandeling en -testen, hormonale behandeling en genderbevestigende behandelingen voor transgender personen. Beslissingen over het terugschroeven van diensten moeten medisch gefundeerd en gestuurd door data zijn en mogen geen vooringenomenheid ten opzichte van LGBTI-mensen weerspiegelen.”

 

De VN heeft een ‘Sleutelactie’ opgezet om de LGBT-community te beschermen. Volgens Gay Star News bestaat het plan uit de volgende zes punten:

  1.  Het geeft staten de instructie om ervoor te zorgen dat ze LGBT+-mensen niet discrimineren wanneer ze toegang hebben tot gezondheidszorg. En het voegt eraan toe dat mensen niet 'vergelding moeten vrezen voor het zoeken naar gezondheidszorg'. De VN accepteert dat landen gezondheidsdiensten moeten veranderen om zich op het virus te concentreren. Maar ze mogen LGBT+-mensen niet discrimineren bij het nemen van die beslissingen.
  2. Bij het aanpakken van de 'sociaaleconomische effecten van de pandemie' moeten staten 'rekening houden met de bijzondere kwetsbaarheden van LGBTI-mensen'. In het bijzonder vermeldt de VN de bescherming van oudere en dakloze LGBT+-mensen.
  3. Het roept op om politieke leiders en andere invloedrijke figuren zich uit te spreken tegen 'haatdragende taal gericht op de LGBTI-bevolking in het kader van de pandemie'.
  4. 'Schuilplaatsen, ondersteunende diensten en andere maatregelen om gender gerelateerd geweld tijdens de Covid-19-pandemie aan te pakken, moeten maatregelen nemen om de LGBTI-bevolking op te nemen.'
  5. Staten mogen de noodtoestanden niet gebruiken om de bestaande rechten van LGBTI-mensen aan te vallen.
  6. Waar landen het verkeer beperken, moeten ze 'transgender en gender non-conforming personen' beschermen. De VN voegt eraan toe dat landen de politie moeten instrueren en opleiden om hen niet te discrimineren.
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen