De Nashville-verklaring: Het verhaal tot dusver & de Liefdesverklaring

Nashville-verklaring, Nashville, verklaring, christendom, religie, evangelisch, evangelie, christelijk, christenen, homoseksualiteit, geloof, humanisme, liefdesverklaring, lgbt, lhbt, holebi, outtv, nieuws, gay, homohuwelijk, bijbel, god, Kees van der Staaij, SGP, homorechten, activisme, Boris van der Ham, Humanistisch Verbond
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel
Waar gaat de verklaring over?
De ondertitel van de verklaring luidt: ''Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit''. Zaken zoals hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seks worden uitgebreid beschreven. Zo zouden goede christenen homoseksualiteit altijd af moeten wijzen volgens het document en wordt er zelfs gesuggereerd dat het genezen kan worden. In de verklaring (opgesteld in 14 artikelen) wordt er neergekeken op homoseksualiteit (en het homohuwelijk), polygamie en transgenders. Diegenen die dit wel goedkeuren zouden ''fundamenteel afwijken van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden''. Volgens het document is de goedkeuring van ''homoseksuele onreinheid of transgenderisme'' géén neutrale zaak en mogen ''getrouwe christenen'' hier onderling niet van mening mogen verschillen.
 
Wat is de oorsprong van deze verklaring?
In 2017 werd de Nashville-verklaring gelanceerd in Nashville, Tennessee tijdens een congres van evangelische christenen. De verklaring werd opgesteld door de Council on Bibilical Manhood en Womanhood. De organisatie beschouwt het enorme verschil in de rolverdeling tussen man en vrouw in de kerk en het gezin als een God gegeven classificatie. De eerste vijf personen die de verklaring hebben gesigneerd behoorden tot de evangelische adviesraad die President Trump in 2016 lanceerde om deze religieuze doelgroep te winnen tijdens de verkiezingen. De Nederlandse vertaling werd begin dit jaar gepubliceerd. Tot zover is de verklaring door ruim 200 mensen ondertekend, waaronder voornamelijk (oud-) predikanten van diverse kerkelijke stromingen. Het werd snel opgemerkt dat SGP-leider Kees van der Staaij tussen de ondertekenaars is te vinden.
 
De tegenreacties tot dusver
Allereerst gaat het Openbaar Ministerie de Nashville-verklaring onderzoeken op mogelijke strafbaarheid. Wegens de passages met betrekking tot de LGBT-gemeenschap wordt het pamflet aangeduid als een 'homohaatmanifest' door critici. Vooral de betrokkenheid van Kees van der Staaij heeft veel reacties uitgelokt. Tegenstanders benadrukken dat een Tweede Kamerlid geen plek hoort te hebben in het Nederlandse parlement, terwijl deze een verklaring tekent die tegen onze grondwet en de universele verklaring voor de rechten van de mens gaat. Op Twitter uiten zowel mensen binnen als buiten de LGBT-gemeenschap hun afkeer tegen de Nashville-verklaring. Ook nemen veel kerken afstand van de verklaring. Om hun solidariteit aan de LGBT-gemeenschap aan te tonen, hijsen verschillende kerken in Nederland een regenboogvlag als statement (o.a. in Amsterdam, Schiedam en Leiden.)

Schiedam (links) & Voorschoten (rechts)
 
Op 7 januari lanceerde Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, 'De Liefdesverklaring' als protest tegen de Nashville-verklaring. Deze is momenteel door meer dan 15.000 mensen ondertekend. In de lijst van ondertekenaars staan o.a. TV presentatoren Peter van der Vorst en Tim Hofman, actrices Jennifer Hoffman, Babette van Veen en Miryanna van Reeden. De liefdesverklaring kan volgens de website ''worden ondertekend door iedereen die vrijheid en liefde een warm hart toedraagt''. Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme (de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan).
 
Klik hier om de Liefdesverklaring te ondertekenen!
Twitter Icon Facebook Icon Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen