רכישה PRIDEtv

רוצה לצפות ב-PRIDEtv במסך הטלויזיה שלך?

אלו הן חברות הטלויזיה שתומכות בשירות שלנו:

https://www.hot.net.il/heb/TV/channels/hotchannels/PRIDETVchannel