Me, My Sex and I
Me, My Sex and I
Ungefär två procent av världsbefolkningen föds könlösa eller intersexuella som en följd av kromosomavvikelser i könsidentifieringen. Dessa män och kvinnor föds med tvetydiga könsorgan, vilket betyder att de har egenskaper från båda könen. Hur ser deras liv ut?


Regisseur
Giles Harrison
Comhem Comhem Kanalplats 074
Telia Telia Kanalplats 107