Campaign of Hate
Campaign of Hate
Medan världen sakta går mot en mer tolerant värld mot homosexuella, gör Ryssland den totala motsatsen. Den ryska anitgay-rörelsen växer och utger ett allt större hot mot de mänskliga rättigheterna.


Comhem Comhem Kanalplats 074
Telia Telia Kanalplats 107