Transgender Kids
Transgender Kids
I Transgender Kids får vi följa fyra transbarn och föräldrarna som har valt att stödja deras övergång till sitt rätta kön.


Comhem Comhem Kanalplats 074
Telia Telia Kanalplats 107