The Cost of Love
The Cost of Love
Dale är 28 år gammal och förverkligar sina sexuella fantasier som han har om sina kunder. Dales kompis Sean är kär i honom men själv har Dale ett öga för Raj, som i sin tur står och avväger om han ska fria till Veena eller inte. Skiljelinjen mellan fantasi och verklighet är tunn, är det verkligen så som vi tror?


Comhem Comhem Kanalplats 074
Telia Telia Kanalplats 107