Choke
Choke
Klockan 08:40, engelsk tid, så stannar alla jordens barn upp i ett transliknande tillstånd. Senare under dagen återupprepas fenomenet och barnen börjar unisont skandera ”Vi kommer”. Torchwood, som nu bara består av Jack, Ianto och Gwen, börjar undersöka saken trots sin personalbrist. Torchwood är dock inte de enda som undersöker fenomenet.


Comhem Comhem Kanalplats 074
Telia Telia Kanalplats 107