Telefonisch contact

OUTtv is maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken op 030 - 8200982. Heb je een nieuwstip voor OUTtv Update? Meld het ons!.

Contact

Actievoorwaarden Ru-Fabulous Trip

Actievoorwaarden

Deelname
·         Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt men deze voorwaarden en regels als ook de beslissingen van OUTTV, die definitief zijn en in alle opzichten bindend.
·         Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) OUTtv Pro (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
·         Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor eenieder die in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
·         Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
·         De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
·         De directie en marketingafdeling van OUTTV, trekt een winnaar.
·         De Actie start op 04 April 2018 om 08.00 uur en eindigt op 20 mei 2018
·         Op woensdag 23 mei om 12.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. Met de winnaar zal per email contact opgenomen worden. Na aanvaarding van de prijs, wordt de reis door OUTTV definitief voor de prijswinnaar ingeboekt. 
·         Deelnemers aan deze actie dienen minimaal 18 jaar te zijn.
 Speelwijze en vaststelling winnaar

·         Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode een abonnement te kopen van OUTtv Pro Premium voor 35,- EUR via www.outtvpro.com met de vouchercode: RUPAUL10. Andere promoties zijn niet geldig voor deze Actie.
·         De directie en marketingafdeling van OUTTV kiest een winnaar. 
·         De hoofdprijs bestaat uit een trip naar de finale van RuPaul’s Drag Race Seizoen 10 in Amerika voor 1x2 personen. U wint de reis zoals hier omschreven:
·         Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt OUTTV zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
·         De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
·         OUTTV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor door een Winnaar of diens gast geleden verlies of schade indien de Winnaar of diens gast geen gebruik maakt van de Prijs als gevolg van een reiswaarschuwing of advies van overheidswege voor het/de land(en) van bestemming of om een andere reden van zijn kant afziet van de reis. OUTTV is met name niet verplicht een andere Prijs, de tegenwaarde daarvan in geld of een andere vergoeding toe te kennen indien een Winnaar en/of diens gast om enigerlei reden niet gebruikmaakt van een Prijs.
·         Winnaar en diens gast dienen te voldoen aan de voorwaarden en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen, andere vervoersmaatschappijen en de bij het aanbieden van de Prijs betrokken locaties. Zij dienen met name te voldoen aan alle gezondheids- en het veiligheidsrichtlijnen en aanwijzingen en aan alle geldende wettelijke en reglementaire voorschriften.
·         OUTTV behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.
·         De reis is inclusief: Reis naar Amerika, 2 Tickets voor de finale van RuPaul’s Drag Race S10, hotel, eten en drinken; ontbijt, lunch, diner. De prijs is exclusief maaltijden, sterke drank, souvenirs, fooien, parkeergelden, bijkomende excursies en attracties en exclusief andere kosten van persoonlijke aard die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld en dat noch OUTTV, noch enige andere leverancier van enig deel van de Prijs verantwoordelijk is voor dergelijke kosten. De duur van de trip zal later bekend gemaakt geworden en is afhankelijk van de opnamedag van de finale van het tv-programma RuPaul’s Drag Race Seizoen 10.
·         De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van OUTTV
·         Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
·         Verlengen van de reis is niet mogelijk. 
·         De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (mét werelddekking).
·         De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor ESTA (verplichte elektronische reistoestemming) USD 14,- per persoon.
·         De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort, dat bij terugkomst nog minimaal zes maanden geldig moet zijn.
·         Na aanvaarding van de prijs, wordt de reis door OUTTV voor de prijswinnaar definitief ingeboekt. Bij annulering na het aanvaarden van de prijs betreffen annuleringskosten 100% van de normale reissom.
Privacy policy
·         De gegevens die de deelnemer bij zijn aankoop invoert via de www.outtvpro.com website worden verwerkt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen. 
·         De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden.
Aansprakelijkheid
·         OUTTV is niet aansprakelijk in geval de wedstrijd door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt.
·         OUTTV is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internetverbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
·         Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
·         OUTTV en/of de door haar ingeschakelde derde partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
·         OUTTV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd.
·         De OUTTV Actie loopt van 22 maart t/m 31 mei 2018 en kan op elk moment door OUTTV worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
Publicatie
·         De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie mee in dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
·         De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan OUTTV daartoe alle rechten voor, zonder dat OUTTV daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
·         Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.
Slotbepalingen
·         Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
·         Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar OUTTV MEDIA B.V., Hengeveldstraat 29, 3572KH, Utrecht, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 030-820 0982.
·         Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over OUTtv

OUTtv is dé gay lifestyle televisiezender met internationaal succesvolle tv-programma’s, spannende LHBTI series, rauwe reality, indrukwekkende documentaires, hysterische telenovella’s, gay romcom’s, award winning films én OUT originals. 

Lees meer

OUTtv bestellen

OUTtv is te ontvangen via onderstaande providers. Klik op het logo van de provider van jouw keuze om OUTtv te bestellen. OUTtv is in alle gevallen te ontvangen in een pluspakket. Via Ziggo en Caiway is OUTtv ook te ontvangen in het Gay Lifestylepakket dat bestaat uit OUTtv en het gay adultkanaal X-MO.

Lees meer

Werken bij OUTtv

Wie zijn wij
OUTtv is dé digitale televisiezender voor de gay- en open-minded en te ontvangen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Zweden. Met hitseries als RuPaul's Drag Race, Hot in Cleveland en Cucumber & Banana, indrukwekkende documentaires en prachtige arthousefilms bereiken we meer dan 2 miljoen huishoudens.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Lees meer

Stagiair Marketingcommunicatie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. In Canada is ook een OUTtv zender te zien. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt.

Lees meer

Stagiair (Web)Redactie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt. Ook hebben wij sinds januari OUTtv Pro, de 'Gay Netflix' app in onder andere Duitsland, Nederland, Zweden, Oostenrijk en Israel

Lees meer

Gebruikersvoorwaarden OUTtv Pro

Lees meer

Privacystatement OUTtv Pro

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2017
Privacy is belangrijk voor OUTtv. OUTtv voldoet aan de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de European Data Protection Directive 95/46/EC. Middels dit Privacystatement (hierna gedefinieerd) wordt ook voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. In dit Privacystatement staat beschreven welke informatie van Gebruiker OUTtv verzamelt, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe de informatie wordt opgeslagen en beschermd. Verder worden de doeleinden van de informatieverwerking beschreven en hoe Gebruiker zijn privacyrechten kan uitoefenen.
Gebruikers worden aangeraden om dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van OUTtv of op andere wijze zaken worden gedaan met OUTtv. Door gebruik te maken van de Website, Dienst (beide hierna gedefinieerd) of andere diensten van OUTtv, gaat Gebruiker akkoord met de bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacystatement.
Bij vragen over dit Privacystatement of over de manier waarop OUTtv gegevens van Gebruikers verwerkt, kan contact worden opgenomen met OUTtv via de Klantenservice (hierna gedefinieerd).
 

Lees meer

Vacature: Office Manager/HR/Financiën “duizendpoot” 20-24 uur

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste office manager, die ook nog – behoorlijk - verstand heeft van financiën en HR en die zich kan identificeren met de programmering en signatuur van OUTtv. Je bent ondersteunend aan de directie op financieel en HR gebied, regelt huishoudelijke zaken en ontvangt gasten. Onder leiding van de CEO houd je je bezig met de financiële administratie en samen met de managing director ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van personeelsbeleid.  Ook ben je verantwoordelijk voor de salarisadministratie, facturatie en betalingen. De officetaken bestaan uit het beantwoorden van de telefoon, post- en email verwerking, notuleren managementvergaderingen, inkoop en voorraadbeheer kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen. Verder ben je betrokken bij de organisatie personeelsuitjes en heb je contact met verhuurder over huishoudelijke aangelegenheden.
Wij staan open voor herintreders en 50-plussers met een zekere senioriteit, die echter wel jong van geest en up to date in de mediawereld moeten zijn en blijven!

Lees meer

Bo Van Spilbeeck wint OUT Media Award van tv-zender OUTtv

PERSBERICHT
Antwerpen / Utrecht 1 november 2018
De Vlaamse journaliste Bo Van Spilbeeck is door OUTtv uitgeroepen tot de LHBTI mediapersoonlijkheid 2018 van Nederland en Vlaanderen. De Nederlanders Dinah de Riquet-Bons (LHBT-activiste) en reality ster Rogier van der Linden werden respectievelijk tweede en derde. De gay lifestyle-televisiezender OUTtv reikt sinds 2011 de award uit. Eerdere winnaars waren onder andere Conchita Wurst, K3, Ferry Doedens, Boris Dittrich en Barbara Barend. De OUT Media Award werd vanmiddag aan Bo uitgereikt op haar werk bij VTM.  

Foto en video van de awarduitreiking is te downloaden via WeTransfer: https://we.tl/t-eiEF4efOi5

 
 

Lees meer
Ziggo Ziggo Kanaal 129
CaiWay CaiWay Kanaal 134
KPN KPN Kanaal 77
Telfort Telfort Kanaal 77
XS4ALL XS4ALL Kanaal 77
logo T-Mobile Kanaal 297
Delta Delta Kanaal 365
Fiber Fiber Kanaal 297
Stipte Stipte Kanaal 297
OUTtv op SKV SKV Kanaal 160